Terapi

Lidt om vores metode

Vi arbejder udfra den emotions fokuserede tilgang, hvor vi anser følelserne for at være vores indre navigationssystem, og følelserne fortæller dig, hvad dine grundlæggende behov er.

I samtaleterapi kan du arbejde med specifikke og bevidste temaer, som du ønsker at forandre. Det kan være diffuse følelser af vrede, sorg eller angst, som du har svært ved at sætte ord på. Det kan være store og små problemer, nye aktuelle kriser eller gamle mønstre, som går igen. Vi tager altid udgangspunkt i dig, og hvordan du har det her-og-nu. Vi er begge uddannede emotions fokuserede terapeuter. Den emotionsfokuserede terapi udmærker sig ved at være evidensbaseret, det vil sige den er udviklet på baggrund af veldokumenterede forskningsresultater.

Individuel

Til forskel for en almindelig samtale med en ven eller veninde, koncentrerer begge parter i en terapeutisk samtale hele opmærksomheden om den ene part - dig. Terapeutens rolle er ikke at give dig gode råd eller gøre sig klog på dit liv, men at støtte dig i fx. at forstå dine mønstre, skabe forandringer og styrke din egen evne til at træffe valg i tilværelsen.

Par

Konflikter i et parforhold tærer på kærligheden og forståelsen af hinanden. Vi hjælper jer til at få øje på den dynamik, der sker mellem jer samt egen rolle I jeres relation. Ved parterapi sørger vi for at tage hånd om jer begge. Vi er to terapeuter til rådighed. Rammerne er at en terapeut leder terapien, og den anden er støttende og observerer undervejs.

Gruppe

Formålet med Gruppe-terapi er at arbejde terapeutisk, og udvikle sig med andre. Vores Gruppe-terapi er for deltagere, der arbejder med forskellige individuelle teamer i et fælles rum. Det opleves næsten altid som en berigelse at blive set af flere mennesker. Det at have medlevende vidner til sin proces kan give en vigtig bekræftelse gennem at:

  • blive set og forstået af andre end terapeuten
  • flere mennesker følger ens proces og bemærker forandringen
  • blive støttet i at være på rette vej
  • opleve genkendelse (at man ikke er alene eller anderledes)